Garažni sistemi

Za sve tipove garaža. Svaka garaža ili etaža garaže zahteva poseban pristup i način obrade. Treba voditi o računa o tipu pukotina/spojeva, zaštiti od vode, rešenju odvoda vode, tipu objekta.


INDUSTRIJSKI PODOVI

Garažni sistemi

Za sve tipove garaža. Svaka garaža ili etaža garaže zahteva poseban pristup i način obrade. Treba voditi o računa o tipu pukotina/spojeva, zaštiti od vode, rešenju odvoda vode, tipu objekta.


INDUSTRIJSKI PODOVI

Garažni sistemi


Garažni sistemi poda

Garaže i parkinzi imaju veoma širok opseg zahteva u zavisnosti od situacije na objektu. Mogu biti zatvorene ili otkrivene površine, u podzemnim etažama na nivoima sa izazovima prodora vlage, kao i na međuetažama sa problematikom dinamičkih opterećenja i prskotina u betonskim pločama.GARAŽNI SISTEMI

Izrada i karakteristike


U garažama su česte rampe koje imaju posebne zahteve proziv klizanja. Odvod unete vode po pravilu utiče na izbor rešenja, a postoje i etaže iznad prostorija u kojima borave ljudi.

Svaka garaža ili etaža garaže zahteva poseban pristup i način obrade. Opseg rešenja prevazilazi informativni obim ovog sajta, neophodan je direktan kontakt sa našim timom.

Garažni sistemi podova